Heeft Bezwaar maken bij het IMG zin?

Vul onderstaande gegevens in en wij vertellen u direct of het zin heeft om bezwaar te maken tegen uw beschikking in de IMG Waardedalingsregeling:

IMG bezwaar logo icon

Van oktober 2014 t/m juni 2020 was de z.g. Waarderegeling van kracht, waarbij de NAM verkopers van woningen in de Groningse gemeenten met aardbevingsrisico compenseerde voor een verkoopprijs, die lager zou zijn dan wanneer hun woning ergens anders in Nederland zou hebben gestaan.

Sinds 1 september 2020 is deze regeling opgevolgd door de z.g. Publieke Regeling, waarin elke woningbezitter in Groningen een aanvraag kan indienen voor compensatie van het aardbevingsrisico en daaraan verbonden (financiële) schade.

De Publieke Regeling gaat uit van compensatie met vaste percentages per postcode. Het kan zijn dat dat vaste percentage geen recht doet aan uw specifieke situatie. Deze website helpt u om na te gaan in hoeverre dat voor u het geval is.

Om hiervan een inschatting te maken, vragen we u om gegevens van uw woning op te geven, zodat wij dat kunnen nagaan met welke compensatie u rekening zou kunnen houden.

Via deze site kunt u eenvoudig bezwaar maken tegen uw besluit in de IMG Waardedalingsregeling. U hoeft u alleen maar aan te melden en daarna een volmacht te ondertekenen. De rest van de bezwaarprocedure voeren wij voor u uit. Hieronder lichten we toe welke stappen worden doorlopen:

Aanmelding

Wij vragen u de gegevens uit uw IMG beslissing (datum, WOZ Waarde en compensatie-percentage) in te vullen. Daarnaast hebben we gegevens van uw woning nodig (adres, type woning en bouwjaar). Na de aanmelding ontvangt u een e-mail waarmee u de aanmelding dient te bevestigen.

Volmacht

Om namens u bezwaar te kunnen maken in de Waardedalingsregeling dient u ons te volmachtigen.

U ontvangt per email een voor-ingevuld volmachtformulier. U dient dit volmachtformulier te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Pro-forma Bezwaar

Wij starten de bezwaarprocedure met het (namens u) indienen van een Pro-forma bezwaar. Met dit Pro-forma bewaar maken we aan IMG bekend dat wij namens u de bezwaarprocedure voeren. Ook vragen we aan het IMG extra tijd voor het opstellen van het bezwaar.

Bezwaar

Onze experts stellen een degelijk onderbouwd bezwaar op. Dit is gebaseerd op een uitgebreide statistische analyse van de specifieke situatie van uw woning. Dit bezwaar geeft een zo hoog mogelijke kans op extra compensatie.

Uitspraak

Het IMG doet een uitspraak op het ingediende bezwaar. Deze uitspraak wordt door onze experts geanalyseerd.

Indien wij van mening zijn dat de uitspraak niet correct is stellen we (in overleg met u) eventueel beroep in.

Afhandeling

Na de afronding van de procedure bij het IMG ontvangt u de extra compensatie. Bij de financiële afhandeling wordt rekening gehouden met de kosten van bezwaarprocedure. Tenslotte ontvangt u van ons (via de website) een rapport van de procedure met alle relevante stukken.

Wij zijn van mening dat het IMG in de Waardedalingsregeling in veel gevallen een te laag compensatiepercentage hanteert. Dat betekent dat u, als Groningse woningbezitter, wellicht een te lage vergoeding ontvangt voor de schade die is ontstaan door de waardedaling van uw woning. Een kansrijk bezwaar indienen bij het IMG vereist expertise van de Groningse woningmarkt. Bovendien is kennis nodig van de wijze van berekening van het percentage dat het IMG per postcodegebied hanteert. Die kennis en expertise vormen de basis van een goede onderbouwing van uw bezwaarschrift. Voor uw bezwaarschrift maken we daarom gebruik van uitgebreide statistische analyses. Daarnaast voegen we lokale kennis toe van de woningmarktsituatie in uw wijk en gemeente. We zijn van mening dat we daarmee een zo hoog mogelijke kans bieden op een positieve beslissing op bezwaar door het IMG.

Nee, bezwaar via IMG-bezwaar zal u nooit geld kosten. De eerder van het IMG ontvangen compensatie kunt u altijd behouden. Met het instellen van bezwaar zorgen we dat u een eerlijke(re) compensatie ontvangt van het IMG. Wij vragen u alleen een bijdrage in de kosten van het bezwaar als dit bezwaar succesvol is (volgens het no cure-no pay principe), en deze bijdrage is een vast percentage van de extra compensatie. U kunt dus alleen maar meer geld ontvangen.

Als u uw bezwaar bij het IMG indient via IMG-Bezwaar dan betaalt u alleen als het door ons ingediende bezwaar succesvol is. Met andere woorden u betaalt alleen als het IMG meer geld uitkeert. De kosten die wij rekenen bedragen 20% van het extra ontvangen bedrag.

Uw gegevens worden bij ons met de grootst mogelijke zorg behandeld. In ons Privacy Verklaring staat exact beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.

Ja, als u ieder apart een aanvraag bij het IMG hebt gedaan dient u zich bij ons ook beiden apart aan te melden.

Als u de aanmelding wilt doen voor iemand anders (bijvoorbeeld één van uw ouders) dan dient u steeds de naam en adresgegevens van de aanvrager in te vullen. U kunt wel uw eigen emailadres en telefoonnummer invullen, wij zullen dat dan gebruiken voor alle communicatie.